Organisaties

 

Kwaliteit, Arbo & milieu (KAM)
AdviZorg adviseert en begeleidt bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteit-, Arbo- & milieuzorgsystemen. Het blijkt dat het vaak lastig is voor bedrijven en instellingen om specifieke KAM-kennis in huis te hebben. Meestal is het te weinig werk voor een fulltime baan maar weer net te veel werk om bij een andere functie toe te voegen. Afhankelijk van uw wensen kom ik periodiek op locatie en vervul de rol van KAM-coördinator of ondersteun ik uw KAM-medewerker. Omdat ik de juiste kennis en ervaring in huis heb voer ik dit efficiënt voor u uit, op een manier dat uw organisatie er daadwerkelijk wat aan heeft.
AdviZorg kan u onder andere ondersteunen bij:

 

Kwaliteit/Algemeen 

·         Het opzetten van een KAM-handboek 

·         De ISO-9001 certificering 

·         Het houden van interne audits 

·         Het opstellen van een jaarverslag/directiebeoordeling 

·         Het uitvoeren van werkplekinspecties 

·         Het opstellen van een bedrijfsreglement 

Arbo/Veiligheid 

·         Het voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden 

·         De VCA*/** certificering 

·         De Veiligheidsladder

 

·      Het invullen van een branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en opstellen van een Plan van Aanpak 

·         Het maken van functieprofielen inclusief een functie RI&E 

·         Het organiseren van de bedrijfshulpverlening 

·         Het opstellen van een bedrijfsnoodplan 

·         Het maken van bedrijfsspecifieke toolboxen 

·         Het opstellen van een register gevaarlijke stoffen inclusief productveiligheidsbladen 

Milieu 

·         Het voldoen aan wet- en regelgeving m.b.t. milieu en de milieuvergunning 

·         De ISO-14001 certificering 

·         Het opstellen van een milieuaspectenregister 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

·         De CO2-prestatieladder certificering (t/m niveau 3) 

·         De certificatie voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

 Diversen 

·         SVMS-007 (Veilig en Milieukundig slopen)

 

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken. Zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie. AdviZorg Advies & Organisatie kan u helpen bij het invoeren van de AVG. Met een no-nonsense systeem waarin alle basiszaken geregeld zijn zonder overbodige ballast.

 

Professional Organizer
Een Professional Organizer is specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord en begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. AdviZorg levert deze diensten op het gebied van Professional Organizer zowel voor bedrijven als instellingen. 

Door middel van maatwerk en het aanleren van organisatievaardigheden, help ik uw organisatie grip te krijgen op spullen, (digitale) administratie, tijd, taken en financiën. De inhoud van de diensten van een Professional Organizer kan grofweg in drie gebieden verdeeld worden: het organiseren van spullen, administratie en tijd. 

De diensten kunnen variëren van het één op één begeleiden en coachen tot het geven van trainingen of workshops aan meerdere personen (tegelijk). 

Doel
De werkzaamheden zijn erop gericht om blijvende veranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van gedragspatronen die het leven op het werk onnodig bemoeilijken. Zodat effectief, ontspannen en met meer plezier kan worden gewerkt. De structuur die en het overzicht dat AdviZorg aanbiedt, fungeren in de regel niet als doel maar als middel om een hogere kwaliteit van werken te kunnen bereiken. 

Resultaten
De resultaten die bereikt kunnen worden zijn concreet, zoals een opgeruimd bureau zonder stapels papier. Het belangrijkste is echter, dat de kwaliteit van het werk toeneemt en dat men overzicht en controle ervaart. Men krijgt meer rust en balans en is minder tijd kwijt aan zoeken. 

Resultaten die door de inzet van een Professional Organizer kunnen worden bewerkstelligd: 

·         Een betere balans tussen privéleven en werk 

·         Meer rust; zowel in het hoofd als in de agenda en in de werkzaamheden zelf 

·         Tijdwinst door effectievere werkgewoontes en hierdoor een hogere productiviteit en/of kostenbesparing 

·         Betere organisatie van spullen, (digitale) administratie, financiën, werkzaamheden 

·         Verlagen van de werkdruk en daardoor voorkomen van een burn-out

Profiteer van de jarenlange ervaring van AdviZorg op het gebied van kwaliteit, Arbo & milieu en organiseren & structureren. Neem vandaag nog contact op en kijk wat ik voor u kan betekenen.

 

* Bron: Beroepsomschrijving Professional Organizer, opgesteld door de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers